Javni natečaj

V okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta smo razpisali nagradni natečaj, ki se je iztekel 10. septembra 2014. Prijavilo se je 18 partnerstev, med njimi pa smo izbrali tri najboljše prakse, med katerimi je prva prejela zeleni team building na ekološki kmetiji. Zmagovalce smo predstavili in razglasili na zaključnem dogodku projekta, 2. nacionalni konferenci Spodbujamo zelena delovna mesta 4. 11. 2014.

Najboljše tri dobre prakse so bile:

  • Hiša zelišč (video)
  • Nizkoogljičnost kot razvojna priložnost regije (video)
  • Zavezništvo za celovito energetsko obnovo javnih stavb (video)
  • predstavitev vseh treh izbranih dobrih praks (video)

Slednji (Zavezništvo) je prejel glavno nagrado: zeleni teambuilding na ekološki kmetiji. Vsem izbrancem čestitamo!

O natečaju

Partnerstva za zelena delovna mesta: dobre prakse podjetij in lokalnih skupnosti

Zakaj natečaj?

Z natečajem smo želeli spodbuditi interes podjetij in lokalnih skupnosti za prenos dobrih praks na področju zelenih delovnih mest in vzpostaviti oziroma okrepiti povezovanje različnih akterjev. Izpostaviti smo želeli prakse, ki prinašajo spremembe in odkrivajo nove paradigme pri spopadanju z izzivi današnjega časa: gospodarsko-finančno, energetsko, podnebno, okoljsko in družbeno krizo, ki se kaže v brezposelnosti ter degradaciji okolja in socialne države.

Kaj smo iskali?

Uspešna in napredna partnerstva, ki prispevajo k ustvarjanju zelenih delovnih mest in so lahko navdih za partnerstva v drugih okoljih po Sloveniji. Napredne projekte in programe podjetij in lokalnih skupnosti, ki temeljijo na celovitem, inovativnem in sistemskem pristopu. Dobre prakse, ki prispevajo k širšim ciljem trajnostnega razvoja. 

Kdo je lahko sodeloval?

Pravne osebe:

  • ki so ustanovljene kot podjetja, zadruge ali občine;
  • ki niso bile pravnomočno obsojene zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem in niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja (velja za prijavitelja in partnerje ter njihove zakonite zastopnike);
  • katerih ustanovitelji ali zaposleni niso člani strokovne komisije ali njihovi ožji sorodniki.

Kaj pa nagrade?

Izbrali bomo tri dobre prakse. Najboljša bo prejela praktično nagrado v vrednosti tisoč evrov: zeleni teambuilding na ekološki kmetiji s profesionalnim moderatorjem na temo izkušenjskega učenja za trajnostni razvoj (paket za deset zaposlenih prijavitelja in njihove sodelavce). Vse tri pa bodo posebej izpostavljene: prejele bodo priznanja, o njih bo pripravljen kratek promocijski film, predstavljene pa bodo tudi na slovesni podelitvi, v spletnem katalogu dobrih praks, v časniku Dnevnik ter na dogodkih izbora Gazela.

Dokumenti natečaja:

 

 

 

5etl9t5xtl