Spoznajte zelena delovna mesta in dobre prakse

Kaj so zelena delovna mesta? Obstaja več definicij, v okviru projekta pa uporabljamo tisto, ki smo jo razvili v Analizi stanja, potencialov in dobrih praks na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji:

»Zelena delovna mesta so dostojna delovna mesta v zelenem gospodarstvu, predvsem v sektorju okoljskega blaga in storitev, ter v ozelenjevanju procesov v drugih sektorjih, kjer čistejše alternative ne obstajajo.«

Spodaj lahko v šestih področjih spoznate navdihujoče prakse, vzete iz omenjene analize, ki dokazujejo, da so spremembe na poti v zeleno gospodarstvo možne že danes in da prinašajo vrsto sinergijskih učinkov: varujejo okolje in zdravje ljudi, ustvarjajo nova delovna mesta, zmanjšujejo stroške in povečujejo konkurenčnost, zvišujejo kakovost bivanja ter ponujajo inovativne rešitve in razvojne priložnosti. Preberite, kdo širi dobre prakse na območju Slovenije, kako te prispevajo h gospodarskemu razvoju, kakšni so njihovi socialni učinki ...

Vse te prakse smo vključili tudi v katalog dobrih praks, kjer najdete v naboru 25 še mnoge druge navdihujoče primere s predstavljenih šestih področij!

 EK  TVL  TT
 RO  UROVE  SP

 

 

5etl9t5xtl