Seminarji in e-seminarji

Projekt je obsegal 24 seminarjev na eni strani za podjetja in lokalne skupnosti ter na drugi za svetovalce za zaposlitev. V dveh urah so se udeleženci spoznali, pomrežili in združili za skupne cilje za čim več zelenih delovnih mest v posameznih regijah. Fotografije s seminarjev si lahko ogledate na tej spletni povezavi. Po seminarjih smo posneli tudi dva e-seminarja.

E-seminarji

Po uspešno izvedenih 24 seminarjih v vseh regijah smo iz njih posneli dva e-seminarja, ki sta sestavljena vsak iz dvetih delov. Seminarja bosta na vpogled vsakomur za še obsežnejše spobujanje zelenih delovnih mest. Za ogled posameznega dela e-seminarja kliknite na povezavo, vpeto v njegov naslov.

E-seminarji za občine:

  1. Uvod v projekt Spodbujamo zelena delovna mesta
  2. Kaj so zelena delovna mesta
  3. Uvod v dobre prakse
  4. Delo v skupini

E-seminarji za podjetja:

  1. Uvod v projekt Spodbujamo zelena delovna mesta
  2. Kaj so zelena delovna mesta
  3. Uvod v dobre prakse
  4. Delo v skupini

Seminarji

V spodnjih tabelah so seminarji, ki smo jih izvedli po vsej Sloveniji.

 

SEMINARJI ZA PODJETJA IN LOKALNE SKUPNOSTI

Kraj                                 

 Datum               

Gornja Radgona  4. 4.
Celje  17. 4.        
Slovenj Gradec  8. 5.
Ljubljana  9.5.
Sevnica  15. 5.
Novo mesto  22. 5.
Maribor  28. 5.
Postojna  29. 5.
Trbovlje  5. 6.
Kranj  19. 6.
Nova Gorica  18.9.
Koper  25.9.

 

SEMINARJI ZA SVETOVALCE

Območna služba

Datum

Murska Sobota 3. 4.    
Ptuj 10. 4.         
Celje 17. 4.
Maribor 24. 4.
Velenje 8. 5.
Sevnica 15. 5.
Novo mesto 22. 5.
Trbovlje 5. 6.
Ljubljana 12. 6.
Kranj 19. 6.
Nova Gorica 18. 9.
Koper 25. 9.

 

 

5etl9t5xtl