Ekološko kmetijstvo

Ekološko kmetijstvo velja za najbolj trajnostno kmetijsko prakso in za način kmetovanja, ki temelji na trajnostnem gospodarjenju z naravnimi viri, ne uporablja kemično-sintetičnih snovi (pesticidov, gnojil) ter se s tem skoraj v celoti izogne neposrednemu onesnaževanju okolja, posredno pa to prispeva tudi k manjšemu ogljičnemu odtisu tega načina kmetovanja. Ekološko kmetijstvo pozitivno vpliva tudi na razvoj podeželskih območij, med drugim tudi zato, ker ustvarja več delovnih mest kot konvencionalno kmetijstvo, in sicer v sami pridelavi, pa tudi v dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, zlasti v predelavi živil, v trženju in v turizmu. Ekološko kmetijstvo je povsod po svetu pripomoglo tudi k oživitvi zanimanja za lokalno pridelano hrano, za neposredne stike med pridelovalci in potrošniki ter s tem h krajšanju preskrbovalnih verig s hrano. Predstavljamo vam slovensko in nemško dobro prakso, ki sledita tem načelom.

Dobre prakse:

Praksa 1: Ekološka predelava mleka

Mlekarna Krepko, Kele & Kele, proizvodja, trgovina in storitve, d. o. o.
www.mlekarna-krepko.si
kontaktna oseba: Sandra Turnšek, direktorica

KrepkoMlekarna Krepko se je preusmerila v predelavo ekološkega kravjega mleka v paleto tradicionalnih mlečnih proizvodov (pitno mleko, sir, jogurt, kislo mleko, kefir, skuta, maslo…), pa tudi inovativnih mlečnih proizvodov, kot je kefirjev sadni napitek. Zagotavlja odkup certificiranih ekoloških živil slovenskega porekla in s tem podpira lokalno oskrbo z ekološkimi živili. Je edina specializirana mlekarna v Evropi za izdelavo kefirja na tradicionalen način iz kefirjevih zrn in se je v dvanajstih letih obstoja razvila do velikosti, ko zaposluje 30 ljudi.

Vsi izdelki mlekarne Krepko so živila z visoko biološko dodano vrednostjo. Narejeni so iz visoko kakovostnega nehomogeniziranega slovenskega mleka. Namenjeni so najzahtevnejšim, zdravstveno ozaveščenim kupcem, ki živijo zdravo in harmonično življenje. Povpraševanje po ekoloških živilih v Sloveniji močno presega ponudbo, zato je predelava domačega ekološkega mleka v različne izdelke pomemben prispevek v smeri zmanjšanja okoljskega odtisa zaradi transporta živil.

Vizija je v naslednjih petih letih predelati večino slovenskega ekološkega mleka v BIO/ekološke mlečne izdelke, s poudarkom na razvoju in trženju izdelkov, ki vsebujejo tradicionalni kefir. Celovita trajnostna usmeritev podjetja se izkazuje v izpričanih vrednotah, kot so spoštljiv odnos do okolja in družbe, iz katere izhajajo, ter globalno razmišljanje.

Več o dobri praksi v analizi na strani 50.

Praksa 2: Ekološka pridelava, predelava in prodaja zelišč in začimb

SONNENTOR Kräuterhandels GmbH
www.sonnentor.com
kontaktna oseba: Johannes Gutmann, ustanovitelj in direktor

 MG 1887 A5 cmyk MG 5868 cmykPodjetje je bilo ustanovljeno l. 1988 v Spodnji Avstriji (Waldviertel) z namenom prodaje ekološko pridelanih izdelkov na domačem in tujem trgu. Poslovna ideja podjetja Sonnentor temelji na konceptu podpore malim podeželskim kmetijam z dolgoletno tradicijo v omenjenem okolju. Danes ima podjetje z logotipom nasmejanega sonca razvito specializirano ekološko trgovanje (čaj in začimbe, vključno s trgovinos hrano) in je vodilno na tem tržišču.

Povezovanje malih kmetijskih pridelovalcev in skupno trženje je prepoznano kot eden ključnih dejavnikov, ki bi pripomogel k povečanju tržnega deleža lokalno pridelanih živil v Sloveniji. Podjetje Sonnentor deluje v našem skupnem pravnem okviru (EU), zato je njihova dobra praksa načeloma enostavno prenosljiva v slovensko okolje.

Vrednote podjetja:
•    trajnostnost, regionalni razvoj inohranjanjeregionalne identitete;
•    vlaganje v osebni razvoj zaposlenih;
•    nabava in predelava izključno ekoloških izdelkov.

Več o dobri praksi v analizi na strani 51.

5etl9t5xtl