Učinkovita raba in obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije povečujejo energetsko varnost, prispevajo k dolgoročni gospodarski koristi in so  pomemben del boja proti pomembnim spremembam. Delovna mesta, ki prispevajo k povečanju učinkovitosti rabe energije, so v različnih sektorjih. Za Slovenijo velik potencial predstavlja energetska prenova zgradb, ki predstavlja za Slovenijo največjo priložnost za povečanje učinkovitosti rabe energije. Prinesla nam bo dolgoročne energetske in finančne prihranke, nova delovna mesta ter prispevala k oživitvi gradbenega sektorja. Obenem bo dolgoročno zmanjšala stroške bivanja, izpuste CO2 in vplive na podnebne spremembe, energetsko odvisnost, polega tega pa odpirajo priložnosti za številna delovna mesta v proizvodnji gradbenih materialov in elementov ter izvedbi del ob uporabi domačih materialov. Predstavljamo dve slovenski dobri praksi in eno tujo, ki so te prednosti že ugotovile.

Dobre prakse:

Praksa 1: ENSVET - Brezplačno energetsko svetovanje občanom s področja URE in OVE

Izvajalec dejavnosti: Gradbeni inštitut ZRMK
Sofinancer dejavnosti: Eko sklad, j.s.
http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/index.html
kontaktna oseba: mag. Miha Praznik, vodja dejavnosti

ENSVET

Projekt ENSVET je edina stalna aktivnost v Sloveniji, ki že 20 let sistematsko zmanjšuje obremenjevanje okolja, energetsko revščino ter odvisnost od uvoza energentov. Prav tako povečuje kvaliteto bivanja in število ZDM. Energetsko svetovalna mreža občanom, končnim odjemalcem energije v stanovanjskem sektorju, nudi brezplačne in komercialno neodvisne svetovalne in izobraževalne storitve s področja URE in OVE v stanovanjskih stavbah. V mrežo ENSVET je vključenih 58 aktivnih energetskih svetovalcev, ki delujejo v 35-ih občinskih svetovalnih pisarnah ter občasno še v 10-ih lokalnih skupnostih. Mreža pisarn se širi in razvija v sodelovanju z zainteresiranimi lokalnimi skupnostmi.

Izvajanje investicijskih ukrepov, ki so posledica svetovanja mreže ENSVET, pri povprečni stanovanjski stavbi letno prihrani 3,1 MWh končne energije v segmentu proizvodnje toplote. Prihranki v 6.000 energetsko saniranih stavbah vsako nadaljnje leto obratovanja doprinesejo k zmanjšanju rabe končne energije za 18.600 MWh na leto in 3.160 ton emisij CO2 na leto. V finančnem smislu se ti učinki odražajo v ocenjenem letnem prihranku stroškov za energente v stavbah v višini več kot 1,7 milijona EUR.

Utečeno delovanje brezplačnega energetskega svetovanja občanom je v Sloveniji smiselno razširiti na javne in poslovne stavbe, kot model je primeren za implementacijo v drugih državah.

Več o dobri praksi v analizi na strani 64.

Praksa 2: Pipistrel

Pipistrel, d.o.o., Ajdovščina
www.pipistrel.si
kontaktna oseba: Taja Boscarol, odgovorna za odnose z javnostmi

pipistrel1

Pipistrel je vodilno svetovno podjetje na področju razvoja, oblikovanja in proizvodnjeultralahkih letal, ki jih večinoma prodajajo na tujih trgih, hkrati pa eno vodilnih podjetij v slovenskem prostoru, ki vključuje varovanje okolja v vsak korak svoje proizvodnje in svojega obstoja. Ustanovljeno je bilo leta 1987 (podjetje uradno 1989, pred tem je dve leti delovalo kot obrt) kot prvo zasebno podjetje za proizvodnjo letal v Jugoslaviji. Cilj podjetja je proizvajati ekološko neoporečna letala v okolju prijaznejši poslovni zgradbi.

Je primer vrhunsko inovativnega podjetja, ki z vedno novimi in izboljšanimi tehnologijami letalskega pogona in oblike letal premika meje mogočega. Ambiciozne cilje dosega z lastnim znanjem, hkrati pa s povezavami s številnimi podjetji ter z domačimi in vrhunskimi tujimi univerzami in raziskovalnimi institucijami.

Energetsko samozadostna poslovna stavba podjetju pomembno zmanjšuje stroške in zagotavlja trajnostno oskrbo z energijo, neodvisno od spreminjajočega se energetskega trga. Dolgoročno to prispeva k stabilnosti poslovanja podjetja, v širšem kontekstu pa zmanjšuje uvozno odvisnost države.

Število zaposlenih se je od ustanovitve podjetja stalno povečevalo za približno 10 % letno. Trenutno ima Pipistrel skoraj 80 zaposlenih in je v lokalnem okolju pomemben zaposlovalec. Podjetje usposablja mlade raziskovalce in jim omogoča pridobivanje magistrskih naslovov in doktoratov. Zaposleni, predvsem tisti na tehničnih delovnih mestih, se redno udeležujejo strokovnih in tehničnih usposabljanj. V prihodnjih letih nameravajo odpreti podružnico v Italiji,
ki bo zaposlovala okoli 200 novih sodelavcev.

Pipistrel na vsakem koraku sledi filozofiji varovanja okolja – proizvaja okolju prijaznejše produkte v okolju prijaznejši zgradbi. Celovito trajnostno usmeritev podjetja ilustrira moto njegovega ustanovitelja in direktorja Iva Boscarola: "Leti zeleno, misli zeleno in deluj zeleno na vsakem koraku poti."

Več o dobri praksi v analizi na strani 66.

Praksa 3: Centre for Alternative Technology (CAT)

WISE - Wales Institute for Sustainable Education
Centre for Alternative Technology, Machynlleth, Powys, SY209AZ, UK
http://www.cat.org.uk
kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

CATCenter za alternativne tehnologije (CAT) je bil ustanovljen leta 1973 na lokaciji opuščenega kamnoloma skrilavca v bližini kraja Machynlleth v osrednjem Walesu. Nahaja se 350 km severovzhodno od Londona. Je izobraževalni center za vse generacije, kjer so obiskovalcem predstavljene različne praktične rešitve za trajnostni razvoj in manjše obremenjevanje okolja. Zaposlujejo okrog 100 ljudi, imajo okrog 8.000 članov s plačano članarino in okrog 60.000 obiskovalcev na leto.

Holistični pristop vključuje vse vidike zelene ekonomije: energetska učinkovitost stavb na ovoju, ogrevalnih sistemih za prostore in sanitarno vodo, uporaba deževnice, prezračevanje in implementacija različnih tehnologij obnovljivih virov energije. Pomemben del je tudi upravljanje z gozdovi in ekološka pridelava hrane.

Center CAT deluje kot laboratorij, kjer nove tehnologije trajnostnega razvoja uporabijo v praksi. Najbolj razvito je področje obnovljivih virov energije, kot so:
•    sončne elektrarne;
•    pasivna izraba sonca v steklenjakih;
•    aktivna izraba sonca s pomočjo ploščatih in vakuumskih sprejemnikov sončne energije.

Model Centra za alternativne tehnologije je zaradi kompleksnega delovanja na celotnem področju zelenih tehnologij primeren za prenos v Slovenijo. Na tem področju imamo kar nekaj uspešnih in neuspešnih primerov. Med neuspešne lahko uvrstimo Gradbeni center v Ljubljani ali COVEVO (Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja) v Pivki. Med primere dobre prakse – optimalno je, da se center razvije ob njih – pa lahko uvrstimo Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) v sklopu Šolskega centra Velenje.

Več o dobri praksi v analizi na strani 70.

5etl9t5xtl